Skip to main content

Dynamika naší planety je v rámci sluneční soustavy zcela unikátní: zahrnuje rozsáhlé látkové toky uvnitř Země, mezi jejími vnitřními sférami a povrchem, a je rovněž podmínkou existence života na Zemi.

Dynamická planeta Země je tematicky širší projekt, který sdružuje 6 vědeckých pracovišť Akademie věd ČR. Je jedním z výzkumných programů Strategie AV21 (dotačního projektu Akademie věd ČR), jehož cílem je podpora základního výzkumu, podpora spolupráce mezi institucemi a v neposlední řadě komunikace směrem k laické veřejnosti.

O co usilujeme:

 • Přispět k porozumění vnitřního fungování naší planety a jejího bezprostředního okolí, proměnám zemského povrchu a vlivu člověka na horninové prostředí
 • Rozvoj observatoří (Milešovka, Kašperské Hory, Budkov) monitorujících dynamiku Země a jejího okolí
 • Vývoj automatických systémů sběru a vyhodnocování velkých objemů dat
 • Informovaná a vzdělanější veřejnost (nechceme zůstat jen v akademické sféře, uvědomujeme si důležitost předávání znalostí i mimo ni)

Obsáhnout jednoduše dynamiku naší planety ve všech aspektech nelze. Vyčlenili jsme proto 4 větší celky – TÉMATA, ve kterých najdete výzkumné projekty, které na danou problematiku cílí.

Kde zkoumáme:

Lokality v našem hledáčku jsou na území České republiky (České Švýcarsko, Chebsko, Broumovsko, Český ráj) i v zahraničí: Apeniny, Korint, Island, Nepál, Chile, Kalifornie.

Koordinační pracoviště: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerská pracoviště:

 • Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (GFÚ)
 • Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (GLÚ)
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA)
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. (ÚGN)
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH)
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (ÚI)

Spolupracující organizace:

 • Regional Warning Centre v Praze
 • Mezinárodní observatorní sítě INTERMAGNET
 • Česká geologická služba
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy