Skip to main content
 

Energie uvnitř Země

Hnací silou dynamiky naší planety je teplo uvnitř Země. Řídí tavení hornin a jejich výstup k povrchu, ovlivňuje pohyb litosférických desek, předurčuje oblasti koncentrace minerálních zdrojů a představuje významný zdroj energie.

 

Proměny zemského povrchu

Přestože zemský povrch tvoří pouze tenkou vrstvu na rozhraní zemské kůry a atmosféry, odehrává se na něm téměř veškerá část života a fungování lidské společnosti. Studium přírodních procesů, které se podílí na modelování povrchu, je podmínkou pro pochopení případných rizik i pro předcházení následkům a škodám.

 

Nad Zemí

Atmosféra je patrně nejdynamičtěji se měnícím prostředím na planetě Zemi. Mezi její proměnlivé podoby patří: silné bouře s blesky, kroupami, tornády a přívalovými srážkami, nebo naopak sucho, měnící se klima planety či dokonce proměnlivé kosmické počasí. Zdaleka ne všechny atmosférické jevy jsou uspokojivě vysvětleny a leckteré nejsou veřejností pochopeny, což zpravidla vede k jejich podcenění.

 

Stopy člověka

Zajištění surovinové bezpečnosti do budoucna znamená progresi v těžební činnosti, což stopu člověka dále zvýrazňuje. Na straně druhé je to právě technologický pokrok, nové znalosti a poznatky o horninovém prostředí a materiálech, co umožňuje hledat nová řešení. Tato řešení mohou nabízet i jistý kompromis mezi zajištěním surovin pro společnost a zachováním pokud možno co nejméně poškozeného prostředí.

1
1
Aktuality

O zemětřesení – časté dotazy

Minulý týden (ve středu 3. dubna před osmou hodinou ranní místního času) zasáhlo Taiwan silné zemětřesení o magnitudu 7,4. Velmi…
Aktuality

60 let v atmosféře!

Přednášky, experimenty i diskuze na aktuální vědecká témata od silniční meteorologie, přes oblaky, tornáda a hurikány, změnu klimatu až po…
Aktuality

Přijďte s námi oslavit Den Země

Den Země je celosvětovým svátkem, který připomíná nutnost ochrany životního prostředí. K této každoroční události se připojujeme tradičně i my…
Aktuality
Deep time data a rytmy planety Země VIII.
Aktuality
Co chystáme na Veletrh vědy 2024 – Island!
Aktuality
Workshop Nové poznatky v oblasti zpracování velkých dat v seismologii
Aktuality
Erupce na Islandu pokračují
Aktuality
Setkání COST – REMINDNET
Články
Aplikovaná věda v nepálských horách! Ohlédnutí za prací v terénu v roce 2023