Věnujeme se základnímu výzkumu ve vědách o Zemi.

Objasňujeme procesy probíhající uvnitř Země (Energie uvnitř Země), na jejím povrchu (Proměny zemského povrchu) a v jejím atmosférickém obalu (Nad Zemí). Každé z těchto témat obsáhne i otázku prevence nepříznivých důsledků zemské dynamiky. Čtvrté téma se zaměřuje na důsledky rozvoje lidské společnosti, např. dopady těžby a spotřeby nerostných surovin na životní prostředí, vyhledávání alternativních surovin a poznávání krajiny za účelem jejího vhodného využití a ochrany (Stopy člověka).

Kde zkoumáme: na území České republiky (České Švýcarsko, Chebsko, Broumovsko, Český ráj) i v zahraničí: Apeniny, Korint, Island, Nepál, Chile, Kalifornie.

Nechceme zůstat jen v akademické sféře, uvědomujeme si důležitost předávání znalostí i mimo ni. Chceme přispět k posílení povědomí veřejnosti o významu dynamiky naší planety a o souvislostech fungování lidské společnosti s geologickými a atmosférickými procesy.