Skip to main content

Český VŠEVĚD 2023 je popularizační soutěž Noci vědců, jejím hlavním cílem je představit veřejnosti české vědce a jejich pracoviště, univerzity, vědecké i jiné vzdělávací instituce.

Celá soutěž probíhala od května do října. O postupujících finalistech rozhodla veřejnost. Do finále se poté dostala šestice vědců a vědkyň, kteří poté 6.12 měli v Ostravě veřejné vystoupení před publikem. Z těchto šesti vědců a vědkyň, kteří během finálového večera bojovali o získání titulu Český VŠEVĚD 2023, si divácké srdce získal a vyhrál Oldřich Motyka z VŠB – Technické univerzity Ostrava se svou kytkou Hugem. Druhé místo obsadil šestnáctiletý brněnský gymnazista Simon Klinga z Education42morow a na třetí místo dosáhla zástupkyně Ústavu geoniky AV ČR Kristýna Schuchová.

Mgr. Kristýna Schuchová, Ph.D., postdoktorandka z oddělení geomechaniky a báňského výzkumu z Ústavu geoniky AV ČR se finále soutěže zúčastnila jako jediná zástupkyně AV ČR. Projevem na téma “Zapomenuté Tajemství” zaujala přítomné se zasadila se o probuzení zájmu o historii i budoucnost opomíjených starých dolů.

Soutěžní video Kristýny Schuchové můžete shlédnout zde.

Bližší informace o soutěži Český VŠEVĚD 2023 k dispozici na webových stránkách Noci vědců.

Účast v této soutěži byla podpořena z projektu AV21.