Skip to main content

Dne 8. 11. 2023 v ostravském centru PANT pracovníci Ústavu geoniky Akademie věd ČR seznámili širokou veřejnost s některými tématy svého výzkumu, které jsou často blíže „běžnému životu“, než se to na první pohled může zdát. Šlo například o otázku výzkumu proměny krajiny probíhající v důsledku doznívání vlivů poddolování a případného zatápění uzavřených dolů. Dále se zaměřili na vybrané oblasti seismologie, zajímavosti a poznatky, které popisují zemětřesení jako jednu z charakteristik Země. Podívali jsme se s nimi také do mrazivých krajů Aljašky, kde je snaha o využití umělé inteligence pro lokalizaci lesních požárů. V rámci výzkumného programu Strategie AV21 “Dynamická planeta země” přednesla Eva Plevová příspěvek na téma účinného odstraňování léčiv z odpadních vod související s jejich zvyšující se spotřebou a nesprávnou likvidací.