Skip to main content

Geodiverzita a dědictví neživé přírody jsou témata, která se v posledních letech dynamicky rozvíjejí a dostávají do popředí zájmu vědecké komunity zaměřující se na oblast věd o Zemi (geologie, geomorfologie, pedologie). Jde o témata interdisciplinární, propojená s výzkumem biodiverzity, s krajinářstvím a krajinným plánováním nebo s tématy z oblasti humanitních věd (např. kulturní dědictví, turismus, ekonomie, územní rozvoj).

Tento obor, stojící na pomezí teorie a praxe je rozvíjen na mnoha pracovištích po celém světě. Výsledky výzkumu jsou využitelné zejména v ochraně přírody a jejím managementu, ale i ve vzdělávání a rozvoji udržitelných forem turismu.

Kniha Visages of Geodiversity and Geoheritage (editorský kolektiv L. Kubalíková, P. Coratza, M. Pál, Z. Zwoliński, P.N. Irapta a B. van der Wyk de Vries) představuje ve své první části teoretické a koncepční studie zabývající se vztahem geodiverzity, biodiverzity, kultury, geoturismu a regionálního rozvoje. Druhá a třetí část knihy přináší praktické případové studie z celého světa, týkající se jak ochrany přírody, tak rozvoje geoturismu anebo prpagace geodiverzity v souvislosti s biodiverzitou a kulturním dědictvím.

Kniha vyšla v červenci 2023 v nakladatelství Geological Society of London jako Speciální publikace č. 530. Více zde.

Úvodní kapitola zde.

L. Kubalíková, P. Coratza, M. Pál, Z. Zwoliński, P.N. Irapta, B. van Wyk de Vries eds. (2023) Visages of Geodiversity and Geoheritage. Geological Society, London, Special Publications, 530. ISBN 9781786205780, 352 p.