Skip to main content

V polském městě Wisla se ve dnech 18. a 19. dubna 2024 konala konference na téma bezpečnosti a ochrany zdraví v polském hornictví, kterou organizoval polský báňský úřad. Na této akci se setkalo mnoho odborníků z různých oblastí. Jako čestní hosté se konference zúčastnili zástupci Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Ing. Petr Waclawik, Ph.D. a Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D., kteří zde prezentovali příspěvky na téma “Možnosti prevence důlních otřesů v černouhelných dolech” a Problematika pohornické činnosti – úskalí a možnosti řešení na příkladu obce Horní Město.

Konference poskytla vynikající příležitost pro networking a výměnu názorů s dalšími odborníky z podnikové či akademické sféry, zároveň byla nastíněna možnost spolupráce na nových tématech zohledňujících stávající společenské výzvy v zemích EU.

Bližší informace o závěrech konference zde (polsky)