Skip to main content

V pondělí 15. května 2023 proběhla odborná exkurze do Horního Města pro studenty 3. ročníku oboru Environmentální rizika a klimatická změna Univerzity Palackého v Olomouci. Jednalo se o odloženou exkurzi původně plánovanou ke Dni Země.

Horní Město je známé jako místo kombinující v sobě historickou a novodobou těžbu rud stříbra, železa, zinku a olova, a to přímo v intravilánu obce Horní Město. Na příkladech přímo v terénu byla ukázána forma vyřešení problémů, které způsobila tato bývalá hornická činnost, neboť zejména v případě poddolování a důlních vlivů hovoříme jako o jednom z největším fenoménů negativně ovlivňujících život člověka.