Skip to main content

Dne 3. 10. 2023 proběhla na Geologickém pavilonu prof. Pošepného v Ostravě přednáška pro širokou veřejnost, která seznámila příchozí s historií a současností těžby, zpracování a užití kamene v Nízkém Jeseníku. Přednášející Kristýna Schuchová a Martin Vavro z Ústavu geoniky AV ČR v rámci ní rovněž představili geoturistické zajímavosti a technicky atraktivní místa regionu spojená zejména s těžbou břidlice.

Na tuto přednášku navázala dne 23. 10. 2023 terénní geovědní exkurze. Jejím základním cílem bylo prakticky seznámit účastníky s otázkami strategického významu těžby stavebních surovin pro rozvoj společnosti, ale také vlivu těžby a spotřeby surovin na krajinu a životní prostředí a s využitím míst dřívější těžby pro geoturistické účely. První zastávka byla v lomu Bohučovice, ve kterém je těžena tzv. moravská droba a který patří mezi nejvýznamnější zdroje drceného kameniva na Moravě a ve Slezsku. Více než dvě hodiny trvající prohlídka samotného lomu a technologie výroby kameniva byla umožněna díky vstřícnému přístupu vlastníka lomu, společnosti Kamenolomy ČR, s.r.o. Druhou navštívenou lokalitou byl Flascharův důl, který v minulosti představoval jedno z mnoha míst těžby tzv. pokrývačské břidlice v Nízkém Jeseníku a který je dnes, jakožto součást národního geoparku Krajina břidlice, od roku 2020 zpřístupněn veřejnosti. Součástí exkurze byla rovněž ukázka štípání břidlice.

Obě tyto akce byly připraveny oddělením geomechaniky a báňského výzkumu a oddělením laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Kamenolomy ČR, s.r.o. a Krajinou břidlice, z.s.