Skip to main content

Začíná léto a tedy období, kdy jsou častější bouřky. BLESKEM OZNAČENO je web, kde můžete označit místo zasažené bleskem a zapojit se do výzkumu Akademie věd. Našim cílem je zjistit, jak se mění magnetické vlastnosti materiálu zasaženého elektrickým výbojem – bleskem. Vzorky, které takto získáme, budeme analyzovat a vyhodnocovat. Průběžné výsledky budeme zveřejnovat, i díky Vaší pomoci tak posuneme lidské vědění o kousek dále!

Blesky mohou mít v zasažených přírodninách i svou geofyzikální stopu, a to ve formě výrazné magnetické anomálie. Například vyvřelá hornina zasažená bleskem a její okolí budou výrazně namagnetovány ve srovnání s nezasaženými oblastmi. Plánujeme proměřit vliv bleskových výbojů na magnetizmus zasažených sedimentárních hornin, půdy či dřeva, který je doposud málo prozkoumán.

Společný projekt: Ivana Kolmašová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR), Hana Grison (Geofyzikální ústav AV ČR), Hakan Ucar (Geologický ústav AV ČR)

 

Autor fotografií: Martin Popek (ÚFA)