Skip to main content

Ve dnech 23.5. – 24.5. 2024 se na VŠB-TU Ostrava uskutečnil odborný seminář pro firmy a odborníky z praxe se zaměřením na metody a postupy v oblasti hodnocení fyzikálně mechanických vlastností zemin, hornin a jílů v návaznosti na realizace geotechnických a inženýrsko-geologických staveb. Akci pořádala ostravská firma AZ-Geo spolu s VŠB-TU Ostrava. Za Ústav geoniky AV ČR zde prezentovala přednášku Lenka Vaculíková na téma „Aplikace infračervené spektroskopie v oblasti jílových minerálů“ v rámci výzkumného programu Dynamická planeta země – Strategie AV21.