Skip to main content

Ve dnech 6. – 8. září 2023 se uskutečnila konference Česko-Slovenské Seismologické dny 2023 na Vysočině v novorenesančním zámku v Třešti. Za ostravský tým, který je zapojený do projektu Dynamická planeta Země v rámci Strategie AV21, byly odprezentovány dva příspěvky. Tento tým se od června letošního roku opět trochu rozšířil a v současné době je ve složení Marek Pecha jako vedoucí týmu, Jana Rušajová, Bohdan Rieznikov, Ivo Wandrol a Vít Wandrol.

První příspěvek představila Jana Rušajová a týkal se sledováním seismické aktivity na severní Moravě a Slezsku. Tento monitoring se provádí pomocí stanic, které spravuje Ústav Geoniky AV ČR. V zachycených jevech převažují indukované seismické jevy z OKR (ostravsko-karvinský revír) a Polska cca 89 %, následují clonové odstřely v lomech cca 9 %, tektonická lokální zemětřesení 1,8 % a zbytek jsou nezařazené jevy (0,2 %). Na Janu navázal Bohuslav Růžek z Geofyzikálního ústavu a představil společnou zpřesněnou lokaci tektonických jevů pomocí 3D modelu.

Druhý příspěvek odpřednášel Marek Pecha. Jednalo se o představení dosažených výsledků s automatizovaným rozpoznávání typů seismických jevů pomocí technik strojového učení. Marek představil různé pravděpodobnostní nelineární modely, které byly trénovány na historických seismických jevech zahrnující tektonické jevy, odpaly v lomech a indukovanou seismickou aktivitu. Zmínil také, že v současné době pracujeme na dekodéru formátu ESSTF/2 pro využití dat z frenštátského seismického polygonu. V současné době nejlepší modely dosahují přesnosti 96% – 98% (měřeno v F1 metrice).