Skip to main content

Ve dnech 22. a 23. 1. 2024 se v Ostravě uskutečnilo setkání COST – REMINDNET

REMINDNET je čtyřletý projekt, zaměřený na problémy související s útlumem těžby, transformacemi posthornických regionů a případným následným využíváním uzavřených dolů. Projekt v současné době tvoří konsorcium více než 100 odborníků z 31 evropských zemí.

V rámci druhého dne se odpoledního bloku zúčastnil i Radovan Kukutsch s přednáškou na téma “Revitalisation of the mining-affected area in the municipality of Horní Město with regard to historical and modern ore mining”. Jedná se o přednášku zaobírající se tématem transformace bývalé hornické lokality, úskalím tohoto procesu a následně možnosti rozvoje obce a jejího okolí na základě úspěšné transformace v podobě zajištění podzemí, které po desetiletí bránilo rozvoji obce.

Přednáška tematicky spadá do oblasti IV – Stopy člověka.