Skip to main content

Dne 5.3. 2024 se konal na Ústavu geoniky AV ČR (ÚGN) workshop s názvem Nové poznatky v oblasti zpracování velkých dat v seismologii, který pořádala Jana Rušajová ve spolupráci s Oddělením aplikované matematiky a výpočetních věd. Workshopu se zúčastnili vědkyně a vědci z ÚGN, Geofyzikálního ústavu AV ČR (GFÚ) a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Součástí workshopu byla také exkurze na IT4Innovations národní superpočítačové centrum.

IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI), kvantového počítání (QC) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů, provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. Poskytuje nejmodernější superpočítačové technologie a služby jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu.

Na úvod Marek Pecha z ÚGN seznámil účastníky s problematikou automatizovaného rozpoznávání typů seismických jevů pomocí technik strojového učení a ukázal dosažené výsledky. Dále následovaly přednášky z oblasti HPC zpracování velkých objemů seismických dat, včetně nových trendů a použití neuronových sítí.

Metodám strojového učení v seismologii se věnuje ÚGN ve spolupráci s GFÚ v rámci tématu Energie uvnitř Země.